Wie & Wat

Wie zijn wij?

Een enthousiaste ploeg van ouders van kinderen uit zowel het kleuter als de lagere afdeling.

Wat doen we?
Samen met de directie en het schoolteam willen we meewerken aan het schoolgebeuren. Dit doen we door:

  • het schoolteam op de hoogte te houden van wat ‘leeft’ bij de ouders;
  • organisatie van activiteiten (uitgave schoolkrantje ’t Fonteintje, kerstmarkt, kinderfuif, koekenverkoop, hesjes-tellingen, …);
  • een helpende hand uit te steken waar nodig;
  • financiële (o.a. bijdrage zeeklas L6) en materiële (o.a. speeltrein op kleuterspeelplaats, zeil boven zandbak) steun te geven aan kindvriendelijke activiteiten binnen de school;
  • te vergaderen om de 4 à 6 weken op een dag in de week (variabel);
  • de Ouderraad te vertegenwoordigen in de Schoolraad.

Neem een kijkje op onze Facebook pagina voor foto’s, filmpjes, etc van onze activiteiten en realisaties:
https://www.facebook.com/DeFonteinOuderraad/

Wil je erbij?
Elke ouder die een kind heeft op onze school kan lid worden. Neem contact op met één van onze leden en je ontvangt een uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering! Stuur ons een mailtje, bel ons op of spreek ons gewoon aan. Doen!!

Ook als u geen lid wenst te worden van de ouderraad zijn uw vragen en suggesties altijd welkom!!

Advertenties